Search for:

Türkiye’de Antiemperyalist Düşünce ve Vahdet Bilincinin Oluşmasında Necmettin Erbakan’ın Rolü

Türkiye’nin askeri, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ardı ardına yapılan onlarca anlaşma ile Amerikan müstemlekesine dönüşüp Amerika’nın sistemin ve toplumun tüm kılcal damarlarına nüfuz ettiği bir süreçte Necmettin Erbakan Türkiye siyasi hayatına giriş yaptı. Yıl 1969 idi. Bu tarihten itibaren vefat ettiği 2011 yılına kadar yarım asrı aşkın bir [...]