Search for:

Başlangıcından Günümüze Türk Siyasetinde Amerikan Nüfuzu-2

60’lı yıllar boyunca Marksizm ve sosyalizmin yükselişi ile beraber Türkiye de de antiemperyalist söylem ve Amerikan aleyhtarlığı yükseldi ve küçümsenmeyecek bir oranda teşkilatlandı. Bu dönemde muhafazakâr kitlelerin milliyetçi kanadı STK olarak Ülkü Ocakları muhafazakar kanadı ise MTTB (Milli Türk Talebe Birliği / Akıncılar) öncülüğünde teşkilatlanıyorlardı ve anti-Amerikancılığı “din-dinsizlik” noktasına taşımak [...]

Başlangıcından Günümüze Türk Siyasetinde Amerikan Nüfuzu-1

Modern zamanların en büyük imparatorluğu olarak tanımlanabilecek Amerika Birleşik Devletleri, Bağımsızlık Bildirisi’ni ilan ettiği 4 Temmuz 1776’dan itibaren her zaman yayılmacı ve emperyalist bir politika izlemiştir. Amerika’nın Tarih sahnesine çıktığı yıllar Osmanlı Devleti için ise çöküş yılları idi. Mutlak saltanat (padişahlık) sistemi ile yönetilen Osmanlı çöküş döneminde olmasına rağmen halen [...]

Geçmişten Günümüze Türk Medyasında Amerikan Nüfuzu-2

Türk Medyası; 1990’da özel televizyon ve radyolar açılana dek TRT tekelinde faaliyet göstermiştir.  1968 ve 1986 yılları arasında Türkiye’de yayın yapan tek televizyon kanalı TRT’nin yayımladığı TRT 1 kanalı olmuş. Bu kanal devlete ait olması sebebiyle 18 yıl boyunca; dönemin iktidarlarının siyasi politikaları doğrultusunda haberler hazırlayıp kamuoyuna sunmuştur. Bu durum [...]

Geçmişten Günümüze Türk Medyasında Amerikan Nüfuzu-1

Türkiye’de medya gündemi belirlemekte ve kitlelerin “neyi nasıl düşüneceğini” kontrol edebilmektedir. Ancak toplumu kontrol eden ulusal medyayı da kontrol eden bir üst merci vardır. Küresel medya; sermaye kaynakları, siyasi bağlantıları ve kapitalist politikaları ile Türk medyasına birçok alanda nüfuz etmiştir. Ulusal medyanın Amerika’nın gerek medya içerikleri gerekse medya politikalarının etkisinde [...]

Türkiye’de Antiemperyalist Düşünce ve Vahdet Bilincinin Oluşmasında Necmettin Erbakan’ın Rolü

Türkiye’nin askeri, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ardı ardına yapılan onlarca anlaşma ile Amerikan müstemlekesine dönüşüp Amerika’nın sistemin ve toplumun tüm kılcal damarlarına nüfuz ettiği bir süreçte Necmettin Erbakan Türkiye siyasi hayatına giriş yaptı. Yıl 1969 idi. Bu tarihten itibaren vefat ettiği 2011 yılına kadar yarım asrı aşkın bir [...]

Başlangıcından Günümüze Türk Askeriyesinde Amerikan Nüfuzu-2

1990-2020 arası Türk Amerikan askeri ilişkileri 1.Körfez Savaşının başlamasıyla şekil almaya başlamıştır. Bölgeye yerleşmek isteyen Amerika, 2 Ağustos 1990’da Irak’a saldırdı. Amerika öncülüğünde Batının Irak’ı işgal harekatı retorik bir tuzakla “1. Körfez Savaşı” olarak adlandırıldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, SEİA (Savunma ve Ekonomik İşbirliği) Anlaşması çerçevesinde tüm üs ve limanları [...]

Başlangıcından Günümüze Türk Askeriyesinde Amerikan Nüfuzu-1

Askeri ve ekonomik ayaklar üzerine yükselen Amerika, 20. yüzyıl başı itibariyle artık emperyal bir güçtü. Amerika günden güne büyüttüğü askeri gücü ile bugünkü küresel düzenin kuruluşunu sağlayan II. Dünya Savaşı’nın sonucunu tayin eden en önemli aktördü. II. Dünya Savaşı, Amerika’ya olabildiğince etkin ordu ve silaha sahip olmanın kazanımını göstermenin yanında [...]